Het hoeventeam

Kleuterbegeleiders

  • Rita Verachtert, directrice en ondersteuning ritaverachtert@hotmail.com
    • Gsm Rita 0472/67 11 08
  • Nele De Wilde, ondersteuning nele@kadosjch.be
  • Ellen Valkiers, juf van de boomhut ellenvalkiers@hotmail.com
  • Elke Allard, juf van de boomhut en ondersteuning elkeallard@skynet.be
  • Anne Van Gorp, juf van het vogelnest annevangorp@hotmail.com

De boomhut
Kinderen van het jaar 2018-2019 zitten in ‘de boomhut’ bij juf Ellen en juf Elke
Juf Nele doet mee de ondersteuning

Maandag: juf Elke en Nele
Dinsdag: Juf Elke en Ellen
Woensdag: Juf Ellen en Nele
Donderdag: Juf Ellen en Nele
vrijdag: Juf Elke en Nele

Het vogelnest
Kinderen van het jaar 2015-2016-2017 zitten in ‘het vogelnest’ bij juf Anne
Juf Anne is er elke dag

Juf Rita is er niet op woensdag, soms ook niet op vrijdag

CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding
Stationsstraat 160
2440 Geel
014/588534
www.clb-kempen.be

Het CLB is de versmelting van de vroegere PMS-centra en het medisch schooltoezicht. Niet alleen de school, maar ook de ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Elk jaar hebben we een multidisciplinair overleg (MDO) over alle kleuters. Het kan ook gebeuren dat ouders hierin betrokken worden. Als de school aan het CLB vraagt om een kind te begeleiden, zal het een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van het kind hiermee instemmen.

Het schoolbestuur

Ons schoolbestuur
VZW Katholiek Onderwijs Regio Turnhout
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen

Afgevaardigd beheerder
Willy Brion
Kloosterbaan 5
2370 Arendonk
014/678572

De plaatselijke verantwoordelijke of gemandateerde voor het schoolbestuur

Pater Jaak Van Heeswijck Markt 8
2470 Retie
014/377484
014/378121

Onze schoolfotograaf

Dank je wel Kristien Mertens voor alle prachtige foto’s!

http://www.kristienmertens.be

Website

Voor alle vragen en opmerkingen kan je terecht bij Stef Coene: stef.coene@docum.org