Het hoeventeam

  • Elke Allard, directeur elke.allard@hoeven.kobart.be
  • Ellen Valkiers ellen.valkiers@hoeven.kobart.be
  • Fien Laenen fien.laenen@hoeven.kobart.be
  • Anne Van Gorp anne.vangorp@hoeven.kobart.be
  • Nele De Wilde nele.dewilde@hoeven.kobart.be
  • Pascale Hoskens pascale.hoskens@hoeven.kobart.be
  • Cesar, onze poetsman
  • Lies Van de Leest, secretariaat

CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding
Stationsstraat 160
2440 Geel
014/588534
www.clb-kempen.be

Het CLB werkt gratis en discreet, ook als ouder kan je er beroep op doen. Elk jaar hebben we een multidisciplinair overleg (MDO) over alle kleuters. Het kan ook gebeuren dat ouders hierin betrokken worden. Als de school aan het CLB vraagt om een kind te begeleiden, zal het een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van het kind hiermee instemmen.

Het schoolbestuur

KOBART
VZW Katholiek Onderwijs Regio Turnhout
Nooitrust 4, 2390 Malle

Afgevaardigd beheerder: Dominique De Vel